Vítejte na stránkách Račího údolí

tel. 584 440 161, mobil: 777 946 373
Objednávka - letní tábor

(Způsobilost dítěte pro pobyt na táboře, diety, alergie, užívání léků nebo jiná zdravotní omezení)
(Vyplňte v případě, že bude pobyt hradit či na něj přispívat zaměstnavatel)
Požadujete-li ubytování s konkrétním kamarádem (kamarády), vyplňte jejich jména. V případě, že to bude možné pokusíme se Vám vyhovět.
Požadujete-li umístění do oddílu s konkrétními kamarády, vyplňte jejich jména. Pokud to bude možné, pokusíme se Vám vyhovět.
Pokud zatrhnete ano, cena trička 200,-Kč vám bude fakturována zaroveň s pobytem a dítě dostane tričko hned po příjezdu na tábor. Pokud však vaše dítě vlastní věrnostní kartu, zadejde „karta“ dítě má tričko zdarma a dostane je také po příjezdu na tábor. Prosím vyberte velikost!
Pomozte nám tím, že nám prozradíte jak jste se o nás dozvěděli.

Účastník / zákonný zástupce, odesláním této závazné přihlášky, souhlasí s použitím jeho osobních údajů, s pořizováním a použitím fotodokumentace, videozáznamů a audiozáznamů v souladu se zákonem č.101/2000 sb. o ochraně osobních údajů uvedených v přihlášce pro potřeby poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje shromažďovat osobní údaje dětí jen pro svou potřebu z důvodu konání dětského tábora a za účelem zajištění zasílání nabídek akcí pořádaných poskytovatelem a neposkytnout tyto údaje třetím osobám pro komerční účely.

Dále účastník/zákonný zástupce souhlasí a prohlašuje, že byl seznámen s všeobecnými smluvními podmínkami společnosti Račí údolí s.r.o. a s cenou pobytu a veškerých příplatků, které si objednal prostřednictvím tohoto on-line přihlašovacího formuláře.

Způsob platby:

Převodem na účet společnosti Račí údolí s.r.o. vedený u České obchodní banky. Číslo účtu: 277897893/0300, variabilní symbol: číslo faktury, zpráva pro příjemce: jméno dítěte.

Na dětské rekreace přispívají podnikové výbory. V tomto případě částku uhradí podnikový výbor na základě objednávky a faktury na účet společnosti Račí údolí s.r.o. - Česká obchodní banka 277897893/0300.

Upozorňujeme, že na dětské rekreace přispívají také některé zdravotní pojišťovny.

Termín plateb:

Platbu nutno provést v termínu uvedeném na faktuže. Částka za pobyt je splatná do 30 dnů od vystavení faktury, kterou obdržíte mailem spolu s potvrzením přihlášky.Přijaté platby nepotvrzujeme. V případě, že platba za tábor nebude provedene do data splatnosti uvedeného na faktuře, vyzveme vás k platbě telefonicky. Společnost si vyhrazuje právo účtovat smluvní úrok z prodlení při nedodržení splatnosti faktury a to ve výši 0,8% za každý započatý den z fakturované částky.

Slevy:

1) Věrnostní sleva:

Pro majitele věrnostní karty sleva 100,-Kč ( nutno do objednávky uvést číslo karty, jinak nebude sleva akceptována) Faktura bude automaticky o tuto slevu ponížena.

2) Sleva pro sourozence:

V případě, že se na tábor přihlásí sourozenci, získá každý z nich slevu ve výši 150,- Kč. Faktura bude automaticky o tuto slevu ponížena.