Vítejte na stránkách Račího údolí

tel. 584 440 161, mobil: 777 946 373
termíny - ceny - platby

| Zveřejněno v Letní dětské tábory
1.turnus
30.06. - 09.07.2019
5.500,- Kč

2.turnus
09.07. - 18.07.2019
5.500,- Kč

ZUMBA/FOTBAL

3.turnus
18.07. - 27.07.2019
5.500,- Kč

 

4.turnus
27.07. - 05.08.2019 5.500,- Kč
5.turnus
05.08. - 14.08.2019 5.500,-Kč

VÝTVARNÝ

mesec

 

CO VŠE ZAHRNUJE ZÁKLADNÍ CENA TÁBORA:

Základní cena zahrnuje: ubytování v chatkách nebo budově, lůžkoviny (prostěradlo, polštářek), strava  5x denně (teplé obědy i večeře), nápoje - jsou k dispozici po celý den, bohatý program, odborní vedoucí a lektoři, zdravotnický personál, odměny, pracovní materiál, diplomy.

Základní cena nezahrnuje: dopravu, příplatkové atrakce, výlet.

ZPŮSOB PLATBY:

1) Úhrada převodem:

Převodem na účet společnosti Račí údolí s.r.o. vedený u České obchodní banky:

- číslo účtu: 277897893/0300

- variabilní symbol: uveďte číslo faktury

- zpráva pro příjemce: jméno dítěte

 

2) Úhrada poštovní poukázkou:

Poštovní poukázkou typu „A“ na účet společnosti Račí údolí s.r.o. vedený u České obchodní banky, adresa: Račí údolí s.r.o., Uhelná 126, Javorník 790 70

- číslo účtu: 277897893/0300

- variabilní symbol: uveďte číslo faktury

- specifický symbol: číslo turnusu ( 1 až 5)

- konstantní symbol: 0308

- zpráva pro příjemce: jméno dítěte

 

Na dětské rekreace přispívají podnikové výbory. V tomto případě částku uhradí podnikový výbor na základě objednávky a faktury na účet společnosti Račí údolí s.r.o. - Česká obchodní banka 277897893/0300.

Upozorňujeme, že na dětské rekreace přispívají také některé zdravotní pojišťovny.

TERMÍN PLATEB:

Platbu za tábor je nutno provést vždy do datumu uvedeném na faktuře. (Splatnost 30 dnů od vystavení dokladu)

Přijaté platby nepotvrzujeme. V případě, že platba za tábor nebude provedene do data splatnosti uvedeného na faktuře, vyzveme vás k platbě telefonicky. Společnost si vyhrazuje právo účtovat smluvní úrok z prodlení při nedodržení splatnosti faktury a to ve výši 0,8% za každý započatý den z fakturované částky.

SLEVY:

1) Věrnostní sleva:

Pro majitele věrnostní karty sleva 100,-Kč ( nutno do objednávky uvést číslo karty, jinak nebude sleva akceptována) Faktura bude automaticky o tuto slevu ponížena.

2) Sleva pro sourozence:

V případě, že se na tábor přihlásí sourozenci, získá každý z nich slevu ve výši 150,- Kč. Faktura bude automaticky o tuto slevu ponížena.

Každý rok, je na každém turnusu, vylosováno jedno dítě, které získává táborový pobyt na příští rok ZDARMA!

 

STORNO POPLATKY LETNÍCH TÁBORŮ:

Při jednostranném odstoupení objednatele od smlouvy je společnost oprávněna účtovat stornopoplatky z celkové částky, jejíž výše záleží na důvodu a termínu odstoupení od smlouvy následovně:

1) Odstoupení/zrušení účasti do 31.5.2017 - 500,-Kč
2) Odstoupení/zrušení účasti od 1.6.2017 do 20.6.2016 - 1000,-Kč 
3) Odstoupení/zrušení účasti od 20.6.2017 - 50% z ceny tábora
4) Odstoupení/zrušení účasti od 21.6.2017 - 100% z celkové ceny tábora
5) Odstoupení/zrušení účasti z důvodu onemocnění dítěte, doloženého lékařským potvrzením – 0,-Kč

V případě zajištění náhradníka z vaší strany – 0,-Kč

Vyhoštění z tábora provozovatelem z důvodu porušení táborových pravidel – 100% z celkové ceny tábora.

Veškeré žádosti o vrácení peněz či zrušení pobytu podávejte laskavě písemně, doporučeně na adresu: Račí údolí s.r.o., Uhelná 126, Javorník 790 70. Na žádosti podané jiným způsobem nebude brán zřetel. Na vyřízení storno poplatků a vratek si společnost Račí údolí s.r.o. vyhrazuje termín vyřízení nejpozději do 31.září 2017.

 

 

Číst 32336 krát Naposledy změněno středa, 12 prosinec 2018 14:44